NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 50109-2-2 (343891)

Ručné lisovacie nástroje. Nástroje na lisované zakončenia elektrických káblov a vodičov pre nízkofrekvenčné a vysokofrekvenčné aplikácie. Časť 2-2: Podrobné požiadavky na vysokofrekvenčné konektory a súosové kontakty. Nástroje s otvoreným hrdlom a vyberateľnými a vymeniteľnými čeľusťami, veľkosti A - G, Q - T, V a W (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.7.2001

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 50109-2-2
: 343891
: 17675
: 1.7.2001
: 14
: 42 g (0.09 )
:
Kategorie: Technické normy STN