NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 50090-3-4 (368051)

Elektronické systémy pre byty a budovy (HBES). Časť 3-4: Zabezpečenie na aplikačnej vrstve, servis zabezpečenia, konfigurácia zabezpečenia a bezpečnostné zdroje (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.1.2018

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 50090-3-4
: 368051
: 125811
: 1.1.2018
: 300 g (0.66 )
:
Kategorie: Technické normy STN