NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 50065-4-5 (333435)

Prenos signálov v inštaláciách nízkeho napätia vo frekvenčnom rozsahu od 3 kHz do 148,5 kHz. Časť 4-5: Oddeľovacie filtre na nízke napätie. Úsekový filter (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.7.2003

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 50065-4-5
: 333435
: 90828
: 1.7.2003
: 7
: 21 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy STN