NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 4800-006 (312531)

Letectvo a kozmonautika. Titán a zliatiny titánu. Technická špecifikácia. Časť 006: Vzorkové a sériové výkovky (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.4.2011

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 4800-006
: 312531
: 112808
: 1.4.2011
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN