NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 474-11+A1 (275340)

Stroje na zemné práce. Bezpečnosť. Časť 11: Požiadavky na kompaktory (Konsolidovaný text).

NORMA vydána dne 1.4.2009

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 474-11+A1
: 275340
: 107872
: 1.4.2009
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN EN 474-11+A1 (275340):

Táto časť EN 474 sa zaoberá všetkými závažnými ohrozeniami, nebezpečnými situáciami a závažnými udalosťami, pre kompaktory definované v EN ISO 6165: 2006, ktoré sú používané podľa svojho určenia a za podmienok predpokladaných ich výrobcom a sú primerane predvídateľné (pozri kapitolu 4).