NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 474-10+A1 (275340)

Stroje na zemné práce. Bezpečnosť. Časť 10: Požiadavky na ryhovače (Konsolidovaný text).

NORMA vydána dne 1.6.2009

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 474-10+A1
: 275340
: 108331
: 1.6.2009
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN EN 474-10+A1 (275340):

Táto časť EN 474 sa zaoberá všetkými závažnými ohrozeniami, nebezpečnými situáciami a závažnými udalosťami, ktoré sa môžu vyskytnúť, keď sa ukladač potrubia definovaný v EN ISO 6165: 2006 používa na účely, na ktoré je určený a v podmienkach podľa odporúčania výrobcu (pozri kapitolu 4).