NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 4710-01 (313031)

Letectvo a kozmonautika. Rýchloupínací systém upevnenia pre nenosné konštrukcie. Časť 01: Technická špecifikácia (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.5.2019

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 4710-01
: 313031
: 128520
: 1.5.2019
: 21 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy STN