NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 4708-107 (311857)

Letectvo a kozmonautika. Teplom zmraštiteľné rúrky na viazanie, izoláciu a identifikáciu. Časť 107: Polytetrafluóretylén (PTFE) pre prevádzkové teploty od -65 °C do 260 °C. Norma na výrobok (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.4.2020

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 4708-107
: 311857
: 130534
: 1.4.2020
: 21 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy STN