NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 4708-001 (311857)

Letectvo a kozmonautika. Teplom zmraštiteľné rúrky na viazanie, izoláciu a identifikáciu. Časť 001: Technická špecifikácia (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.12.2019

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 4708-001
: 311857
: 129868
: 1.12.2019
: 21 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy STN