NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 4701-001 (311918)

Letectvo a kozmonautika. Optické obdĺžnikové modulové konektory pre prevádzkovú teplotu 125 °C pre kontakty podľa EN 4531-101. Časť 001: Technická špecifikácia (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.6.2015

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 4701-001
: 311918
: 120724
: 1.6.2015
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN