NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 4700-001 (312881)

Letectvo a kozmonautika. Oceľ a zliatiny odolávajúce vysokým teplotám. Tvárnené výrobky. Technická špecifikácia. Časť 001: Hrubé plechy, plechy a pásy (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.2.2011

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 4700-001
: 312881
: 112441
: 1.2.2011
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN