NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 4691-2 (314721)

Letectvo a kozmonautika. Ťahadlo s integrovanými skrutkami. Časť 2: Prehľad zhotovenia (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.6.2018

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 4691-2
: 314721
: 126668
: 1.6.2018
: 21 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy STN