NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 4673-003 (313075)

Letectvo a kozmonautika. Samopoistné vložky so závitmi UNJ a so špeciálnym zabezpečením. Časť 003: Technická špecifikácia (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.2.2011

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 4673-003
: 313075
: 112430
: 1.2.2011
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN