NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 4657 (312820)

Letectvo a kozmonautika. Oceľ FE-PM1507 (X1CrNiMoAlTi12-11-2). Indukčné tavenie vo vákuu a pretavovanie elektródy. Homogenizačne a precipitačne žíhaná tyč, a alebo D <= 200 mm, Rm >= 1650 MPa (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.4.2011

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 4657
: 312820
: 112797
: 1.4.2011
: 21 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy STN