NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 4652-311 (311919)

Letectvo a kozmonautika. Vysokofrekvenčné koaxiálne konektory. Časť 311: Typ 3, prepojenie N. Verzia zostavy svorka matica. Pravouhlá zástrčka. Norma na výrobok (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.5.2016

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 4652-311
: 311919
: 122847
: 1.5.2016
: 21 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy STN