NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 4644-002 (311916)

Letectvo a kozmonautika. Obdĺžnikové elektrické a optické modulové konektory s obdĺžnikovými vložkami pre trvalú prevádzkovú teplotu 175 °C (alebo 125 °C). Časť 002: Zhotovenie a usporiadanie kontaktov (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.6.2017

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 4644-002
: 311916
: 124791
: 1.6.2017
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN