NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 4632-001 (312011)

Letectvo a kozmonautika. Zvárané a natvrdo spájkované zostavy konštrukcií v letectve a kozmonautike. Zvariteľnosť a spájkovateľnosť materiálov. Časť 001: Všeobecné požiadavky (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.9.2008

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 4632-001
: 312011
: 106681
: 1.9.2008
: 18
: 54 g (0.12 )
:
Kategorie: Technické normy STN