NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 4622 (313076)

Letectvo a kozmonautika. Samopoistné vložky so závitmi MJ, so špeciálnym zabezpečením zo žiaruvzdornej ocele FE-PA2601 (A286), s povlakom MoS2 (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.8.2010

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 4622
: 313076
: 111496
: 1.8.2010
: 9
: 27 g (0.06 )
:
Kategorie: Technické normy STN