NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 4604-004 (311844)

Letectvo a kozmonautika. Elektrické káble na prenos signálu. Časť 004: Mikrokoaxiálne káble s vysokou odolnosťou, 50 ohmov, 200 °C, typ WS. Norma na výrobok (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.5.2008

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 4604-004
: 311844
: 105578
: 1.5.2008
: 11
: 33 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN