NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 4560 (313686)

Letectvo a kozmonautika. Rúrkové guľové spojky 37° do 21000 kPa. Palcové rady. Technická špecifikácia (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.11.2015

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 4560
: 313686
: 121751
: 1.11.2015
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN