NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 4529-002 (311820)

Letectvo a kozmonautika. Prvky elektrických a optických spojení. Tesniaci uzáver. Časť 002: Zoznam noriem na výrobky (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.12.2019

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 4529-002
: 311820
: 129466
: 1.12.2019
: 18 g (0.04 )
:
Kategorie: Technické normy STN