NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 45020 (010100)

Normalizácia a súvisiace činnosti. Všeobecný slovník (ISO/IEC Guide 2: 2004).

NORMA vydána dne 1.5.2007

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 45020
: 010100
: 103249
: 1.5.2007
: 60
: 180 g (0.40 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN EN 45020 (010100):

Tento dokument poskytuje všeobecné termíny a definície z oblasti normalizácie a súvisiacich činností.