NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 45020 (010100)

Normalizácia a súvisiace činnosti. Všeobecný slovník (ISO/IEC Guide 2: 1996).

NORMA vydána dne 1.5.2000

Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 45020
: 010100
: 50003
: NEPLATNÁ
: 1.5.2000
: 54 g (0.12 )
:
Kategorie: Technické normy STN