NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 4492 (317553)

Letectvo a kozmonautika. Nekovové materiály. Anaeróbne polymerizovateľné zmesi. Zaistenie závitu. Pevnosť v krute 19 Nm (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.6.2013

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 4492
: 317553
: 117392
: 1.6.2013
: 21 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy STN