NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 4470 (312151)

Letectvo a kozmonautika. Oceľ FE-PM1505 (X1CrNiMoAlTi12-9-2). Indukčné tavenie vo vákuu a pretavovanie elektródy. Homogenizačne a precipitačne žíhané výkovky, a alebo D <= 150 mm, Rm >= 1200 MPa (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.12.2007

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 4470
: 312151
: 104934
: 1.12.2007
: 6
: 18 g (0.04 )
:
Kategorie: Technické normy STN