NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 4399 (313536)

Letectvo a kozmonautika. Krúžky so závitom, samosvorné, zo žiaruvzdornej ocele FE-PA92HT (A286), postriebrené (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.9.2008

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 4399
: 313536
: 106675
: 1.9.2008
: 7
: 21 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy STN