NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 4377 (312648)

Letectvo a kozmonautika. Žiaruvzdorná zliatina NiCr19Fe19Nb5Mo3 (2.4668). Materiál na kovanie bez tepelného spracovania a alebo D <= 300 mm (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.2.2016

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 4377
: 312648
: 122219
: 1.2.2016
: 21 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy STN