NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 4346 (312178)

Letectvo a kozmonautika. Oceľ FE-PM1505 (X1CrNiMoAlTi12-9-2). Indukčné tavenie vo vákuu a pretavovanie elektródy. Žíhaný materiál na kovanie, a alebo D <= 300 mm (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.1.2008

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 4346
: 312178
: 105214
: 1.1.2008
: 7
: 21 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy STN