NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 4302 (315021)

Letectvo a kozmonautika. Otvorené kľúče s plochým unášačom (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.8.2008

Anglicky -
Tištěné (298.40 CZK)

:

: STN EN 4302
: 315021
: 106509
: 1.8.2008
: 7
: 21 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy STN