NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 4195 (317919)

Letectvo a kozmonautika. Náterové látky. Skúšobná metóda na stanovenie vylúhovania chromátu (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.6.2012

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 4195
: 317919
: 115341
: 1.6.2012
: 21 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy STN