NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 419212-5 (369719)

Aplikačné rozhranie pre bezpečné prvky na elektronickú identifikáciu, autentifikáciu a dôveryhodné služby. Časť 5: Dôveryhodné eSlužby (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.10.2018

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 419212-5
: 369719
: 127349
: 1.10.2018
: 54 g (0.12 )
:
Kategorie: Technické normy STN