NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 4171 (317920)

Letectvo a kozmonautika. Náterové látky. Skúšobná metóda na stanovenie indexu kyseliny fosforečnej (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.6.2012

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 4171
: 317920
: 115342
: 1.6.2012
: 18 g (0.04 )
:
Kategorie: Technické normy STN