NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 4109 (315013)

Letectvo a kozmonautika. Otvorené drážkované kľúče s dlhým tvarom (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.5.2007

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 4109
: 315013
: 103562
: 1.5.2007
: 7
: 21 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy STN