NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 4057-305 (311816)

Letectvo a kozmonautika. Pásy na viazanie káblov. Skúšobné metódy. Časť 305: Stálofarebnosť (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.5.2006

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 4057-305
: 311816
: 100971
: 1.5.2006
: 4
: 12 g (0.03 )
:
Kategorie: Technické normy STN