NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 4057-304 (311816)

Letectvo a kozmonautika. Pásy na viazanie káblov. Skúšobné metódy. Časť 304: Pevnosť slučky pri maximálnej pracovnej teplote (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.5.2007

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 4057-304
: 311816
: 103539
: 1.5.2007
: 4
: 12 g (0.03 )
:
Kategorie: Technické normy STN