NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 40-2 (348340)

Osvetľovacie stožiare. Časť 2: Všeobecné požiadavky a rozmery.

NORMA vydána dne 1.9.2005

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 40-2
: 348340
: 98957
: 1.9.2005
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN EN 40-2 (348340):

Táto norma stanovuje požiadavky a rozmery osvetľovacích stožiarov, výložníkov, krytov elektrickej rozvodnice, elektrických spojovacích vedení a uzemňovacích svoriek. Platí pre rovné stožiare s nadstavcami osvetľovacích telies nepresahujúce výšku 20 m a pre stožiare s výložníkmi nepresahujúcimi výšku 18 m v prípojnom bode osvetľovacieho telesa.