NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 3948 (312621)

Letectvo. Zliatina na báze niklu Ni-B15701 (NiPd34Au30). Prídavný kov do tvrdej spájky. Drôt (Norma pozostáva z titulného listu a znenie nie je jej súčasťou).

NORMA vydána dne 1.5.1999

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 3948
: 312621
: 13576
: 1.5.1999
: 2
: 6 g (0.01 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN EN 3948 (312621):

Táto norma stanovuje požiadavky na zliatinu na báze niklu Ni-B15701 (NiPd34Au30). Prídavný kov do tvrdej spájky. Drôt