NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 3922 (312606)

Letectvo. Zliatina na báze niklu Ni-B41203 (NiCr7Si5B3). Prídavný kov do tvrdej spájky. Boridovaná fólia (Norma pozostáva z titulného listu a znenie nie je jej súčasťou).

NORMA vydána dne 1.5.1999

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 3922
: 312606
: 13570
: 1.5.1999
: 2
: 6 g (0.01 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN EN 3922 (312606):

Táto norma stanovuje požiadavky na zliatinu na báze NI-B41203 (NiCr14Si5B3C) . Prídavný kov do tvrdej spájky. Boridovaná fólia na použitie v letectve.