NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 3855 (313673)

Letectvo a kozmonautika. Rúrkové guľové spojky 60° zo zliatiny titánu TI-P64001. Viečka (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.5.2003

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 3855
: 313673
: 90228
: 1.5.2003
: 8
: 24 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy STN