NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 3844-3 (317034)

Letectvo a kozmonautika. Horľavosť nekovových materiálov. Časť 3: Skúška s malým horákom, 45°. Stanovenie odolnosti materiálov proti šíreniu plameňa, šíreniu žeravenia a prieniku plameňa (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.3.2020

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 3844-3
: 317034
: 130321
: 1.3.2020
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN