NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 3841-509 (311815)

Letectvo a kozmonautika. Ističe. Skúšobné metódy. Časť 509: Zasúvacie a vysúvacie sily kontaktov signálových konektorov (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.7.2005

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 3841-509
: 311815
: 98747
: 1.7.2005
: 5
: 15 g (0.03 )
:
Kategorie: Technické normy STN