NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 3841-507 (311815)

Letectvo a kozmonautika. Ističe. Skúšobné metódy. Časť 507: Mechanické rázy (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.7.2005

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 3841-507
: 311815
: 98745
: 1.7.2005
: 4
: 12 g (0.03 )
:
Kategorie: Technické normy STN