NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 3831 (313080)

Letectvo a kozmonautika. Samopoistné vložky do hrubej steny, zo žiaruvzdornej ocele FE-PM3801 (17-4PH) s povlakom z MoS2 (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.5.2005

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 3831
: 313080
: 98045
: 1.5.2005
: 5
: 15 g (0.03 )
:
Kategorie: Technické normy STN