NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 3745-602 (311814)

Letectvo a kozmonautika. Vedenia z optických vlákien v letectve. Skúšobné metódy. Časť 602: Toxicita (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.9.2008

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 3745-602
: 311814
: 106670
: 1.9.2008
: 4
: 12 g (0.03 )
:
Kategorie: Technické normy STN