NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 3745-405 (311814)

Letectvo a kozmonautika. Vedenia z optických vlákien v letectve. Skúšobné metódy. Časť 405: Skúška ohybom pri nízkej/vysokej teplote (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.12.2012

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 3745-405
: 311814
: 116240
: 1.12.2012
: 18 g (0.04 )
:
Kategorie: Technické normy STN