NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 3741 (313387)

Letectvo a kozmonautika. Metrické matice a spony. Inštalačné otvory a montáž (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.5.2005

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 3741
: 313387
: 98042
: 1.5.2005
: 7
: 21 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy STN