NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 3733-105 (311758)

Letectvo a kozmonautika. Optické kruhové konektory jednokanálové spojené samosvorným krúžkom pre trvalú prevádzkovú teplotu do 150 °C. Časť 105: Slepá zásuvka s upevnením pomocou dvoch otvorov. Norma na výrobok (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.9.2008

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 3733-105
: 311758
: 106666
: 1.9.2008
: 7
: 21 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy STN