NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 3733-009 (311758)

Letectvo a kozmonautika. Optické kruhové konektory jednokanálové spojené samosvorným krúžkom pre trvalú prevádzkovú teplotu do 150 °C. Časť 009: Podzostava zásuvky pre káble podľa EN 4532 (200 µm/280 µm vlákno). Norma na výrobok (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.2.2007

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 3733-009
: 311758
: 102816
: 1.2.2007
: 6
: 18 g (0.04 )
:
Kategorie: Technické normy STN