NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 3716-001 (311756)

Letectvo a kozmonautika. Jednosmerné konektory s trojosovým rozhraním na prenos digitálnych údajov. Časť 001: Technická špecifikácia (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.11.2006

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 3716-001
: 311756
: 102068
: 1.11.2006
: 21
: 63 g (0.14 )
:
Kategorie: Technické normy STN