NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 3708-003 (311860)

Letectvo a kozmonautika. Modulové prepojovacie systémy. Koncové spojovacie systémy. Časť 003: Verzia vymeniteľných tesniacich modulov so spätnou väzbou. Norma na výrobok (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.11.2006

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 3708-003
: 311860
: 102096
: 1.11.2006
: 10
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN